عناوین یادداشت‌ها 

  • حبیب خواننده با سابقه و پیشکسوت موسیقی پاپ درگذشت (یکشنبه 23 خرداد 1395 03:22)
    روز گذشته حبیب خواننده قدیمی کشورمان بخاطر عرضه قلبی درگذشت صدای حبیب ب رای همه زیبا و دوست داتنی بود حبیب صدایی بسیار صاف و بدون خش داشت شاید ترانه " مادر " حبیب بیشتر برای عموم مردم کشورمان تداعی کننده صدای ماندگار حبیب باشد مادر!!! مادر خوب و قشنگم صدای تو گوش من می پیچه مادر !!1 مادر!!! هنوزم تو دلم، یاد...
  • [ بدون عنوان ] (یکشنبه 23 خرداد 1395 02:50)
    کتاب من.... حرفهایی هست برای گفتن... که اگر گوشی نبود، نمی نمود؛ و حرفهایی هست برای نگفتن... که سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند؛ و سرمایه ماورایی هر کس، به اندازه حرفهایی ست که برای "نگفتن" دارد... .................... و کتاب هایی نیز هست برای ننوشتن، و من اکنون رسیده ام به آغاز چنین کتابی؛ که باید دفتر را...